De echtscheidingsjurist
Echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in uw leven. Uw leven staat in een emotioneel beladen tijd voor grote veranderingen. Er dient veel geregeld te worden, niet alleen juridisch maar ook financieel en praktisch. Hoe moet het met het huis, de pensioenen, het inkomen, het spaargeld? Voorts is natuurlijk de belangrijkste vraag vaak: hoe zorgen we in deze en de komende periode voor onze kinderen?

foto_1

De EchtscheidingsJurist begeleidt u door deze periode van verandering. De begeleiding loopt vanaf de eerste gesprekken om uit de problemen te komen tot aan uw nieuwe start (inclusief uiteraard de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank). Hij geeft u de kans om samen de problemen bespreekbaar te maken, op te lossen en de afspraken juridisch erantwoord vast te leggen in een echtscheidingsconvenant.

Samen Scheiden
Ooit nam u de verantwoordelijkheid op u om samen te gaan wonen of met elkaar te trouwen. Is het dan niet vanzelfsprekend dat u ook de verantwoordelijkheid op u neemt om samen te scheiden. De ervaring leert dat een procedure met twee advocaten contraproductief, duur en tijdrovend is. U kunt ook kiezen voor "samen scheiden", bijgestaan door een bemiddelaar, in plaats van een gevecht te maken van uw echtscheiding. Dat is veiliger, vlugger en voordeliger dan een procedure met twee advocaten.

Een eerste gesprek
De gesprekken vinden plaats op afspraak bij u thuis. De gesprekken kunnen ook 's avonds plaatsvinden alsmede -in overleg- op een andere locatie. Het eerste gesprek is gratis. In dit eerste gesprek maken we een inschatting van uw situatie, bespreken we de werkwijze en spreken we een vaste prijs met u af voor de te leveren dienstverlening.

Klik hier voor uw gratis adviesgesprek

of

Bel meteen voor een afspraak:

06 460 30 616